Anatomi Baş Kemikleri Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?
15 Mayıs 2024

Anatomi Baş Kemikleri Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Anatomi baş kemikleri, tüm tıp öğrencilerinin çalışırken en çok zorladığı temel bilim konusudur. Baş kemikleri toplam 22 kemikten oluşur ve iki bölüme ayrılarak incelenir. Bunlar neurocranium ve viscerocraniumdur. Neurocranium toplam 8 kemikten oluşur. Bunlar; os frontale, os etmoıdale, os occıpıtale, os sphenoıdale iki tane os temporale ve iki tane os parıetaleden oluşur. Vıscerocranıum ise toplam 14 kemikten oluşur. Bunlar;

Mandibula, vomer, iki tane os lakrimale, iki tane os palatinum, 2 tane maxilla, iki tane os zygomatıcum, iki tane os nasale ve iki tane concha nasalis inferiordur.

Os frontale; foramen supraorbitale, glabella, fossa glandula lacrimalis ve sutura frontalis persistensten oluşur. Foromen supraorbitaleden supraorbital damar ve sinirler geçer. Glabella halk tarafından bilinen alın çatıdır. Fossa glandula lacrimalis ise lacrimal glandların yani göz yaşı bezlerinin yerleştiği çukurdur. Sutura frontalis persistens ise genellikle altı yaşında kaybolan bir sütürdur.

Os parietale; sulcus arterıa menıngea medıadan oluşur. Bu sulcustan yani oluktan medial meningeal arterin (Atardamar) dalları geçer.

Os ethmoıdale; lamına perpendicularıs, lamına crıbrısa, crısta gallı ve labyrinthus ethmoidalisten oluşur. Lamina perpendicularıs septum nasinin büyük bir kısmını oluşturur. Lamina cribrosanın üzerindeki delikler yardımıyla olfaktör sinirin yani koku almamızı sağlayan sinirin uzantıları kafa içine girer. Crista galliye ise falx seebri tutunur. Labyrinthus ethmoidalis ise burun yapısına katılan parçadır.

Os occıpıtale; foromen magnum, canalis nervi hypoglossus, clivus ve canalis condylaristen oluşur. Foromen magnum, kafa iskeletindeki en büyük deliktir. Bu delikten medulla spinalis ile onu saran zarlar, arteria vertabralisin dalları, servikal 1-3 spinal sininrlerin meningeal dalları ve nervus accesorıusun spinal parçası geçer. Canalis nervi hypoglossustan ise 12. Cranial sinir geçer. Os sphenoıdale, sella turcica, sulcus carotıcus, canalıs optıcus, foromen rotundum, foromen ovale ve foromen spınosumdan oluşur. Sella turcıca Türk eğeri demektir ve burada hipofiz bezi bulunur. Canalis optıcustan nervus optıcus ve arterıa ophthalmica geçer. Foromen rotundumdan nervus maxillarıs, foromen ovaleden ise nervus mandibularıs geçer.

Os temporale; fossa mandıbularıs, canalıs carotıcus, impressio trigeminalis, tegmen tymphani, meatus acustıcus internus, canalis nervi facialıs, foromen jugulare, foramen lacereum ve foromen stylomastoideumdan oluşur. Os lacrimale, en küçük kranium kemiğidir. Concha nasals inferıor, maxillar ve lakrimal kemikle beraber canalis nasolacrımalısi oluşturur. Os nasale, burnu oluşturan kemiktir ve kırık olgularının en çok gözüktüğü baş kemiğidir. Os zygomatıcum yanak çıkıntısını oluşturan elmacık kemiğidir. Mndibula, cranıumun tek hareketli kemiği olup viscerocranıumun da en büyük ve en kuvvetli kemiğidir. Vomer, septum nasinin alt arka parçasını oluşturur. Maxilla ise ağız boşluğu, burun boşluğu, orbita, fossa impratemporalis ve fossa pterygopalatınanın duvarına katılır. Ayrıca maxilla, os palatınum ile palatum durumu yani sert damağı oluşturur.

Anatomi Baş Kemikleri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sırt Kasları Anatomi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sırt Kasları Anatomi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Megep Anatomi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Megep Anatomi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Mandibula Anatomisi Nedir?

Mandibula Anatomisi Nedir?

Eklemler Anatomi Oynamaz Eklemler

Eklemler Anatomi Oynamaz Eklemler

Anatomi Türleri ve Özellikleri

Anatomi Türleri ve Özellikleri

Güncel

Anatomi Kafa Kemikleri Özellikleri

Anatomi Kafa Kemikleri Özellikleri

Güncel

Böbrek Anatomisi Böbrek Anatomi Yapısı

Böbrek Anatomisi Böbrek Anatomi Yapısı

Güncel

Kulak Zarı Anatomisi Türleri ve Özellikleri

Kulak Zarı Anatomisi Türleri ve Özellikleri

Topografik Anatomi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Topografik Anatomi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Anatomi Endokrin Sistemi Türleri ve Özellikleri

Anatomi Endokrin Sistemi Türleri ve Özellikleri

Hayvan Anatomisi Hayvan Anatomi Yapısı

Hayvan Anatomisi Hayvan Anatomi Yapısı

Anatomi Dolaşım Sistemi Aşamaları

Anatomi Dolaşım Sistemi Aşamaları

El Kemikleri Anatomisi

El Kemikleri Anatomisi

Ayak Anatomisi Türleri ve Özellikleri

Ayak Anatomisi Türleri ve Özellikleri

Anatomi Hücre Görevleri

Anatomi Hücre Görevleri

Kulak Anatomisi Özellikleri

Kulak Anatomisi Özellikleri

Anatomiye Giriş Konuları

Anatomiye Giriş Konuları

Anatomi Konu Anlatımı

Anatomi Konu Anlatımı

Göz Anatomisi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Göz Anatomisi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Anatomi Sinir Sistemi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Anatomi Sinir Sistemi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6