Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Akciğer Anatomisi

Akciğer Anatomisi

Akciğer Anatomisi, Akciğerler sağ ve solda olmak üzere birer tane olup, her biri loblara bölünmüştür. Sağ akciğer bölümleri, üst, orta ve alt lob olmak üzere üç loba, sol akciğer ise üst ve alt olmak üzere iki loba ayrılır. Bu her iki akciğerin, köprücük kemiğine kadar yukarı çıkan tepeleri vardır. Bu yüksek tepeler ise diyafram üze­rine yerleştirilmiş tabanları vardır. Diyaf­ram, tahmini olarak onuncu kaburga, ilerde ise sekizinci kaburga düzeyindedir. Bronşlar ve kan damarları, akciğerlere, iç tarakta bulunan ve akciğer taba­nı hilum ismi verilen yerden girerler. Akciğerler, bağ dokusundan oluşan ve esnek bir yapıya sahip olan organlardır. Dış tarafları plevra zarıyla kaplanmıştır. İki akciğeri, mediasten organları yani kalp, büyük damar­lar, yemek borusu ve üstte de soluk borusu, onları birbirinden ayırır. İlk bakışta çok belirğin olmamakla birlikte, akciğer­lerin her bir lobu, bağ dokusu tabakaları yüzünden, iki ile altı bölüme ayrılmıştır. Her bölümün kendi ait bronş ve damarları bulunur. Aldığımız nefes yani solunulan hava, ağız ve burundan girerek farinks yutak, larinks gırtlak ve trakea'ya soluk borusuna gider. Trakea, kıkırdak halkalar tarafından boşluğu sürekli açık tutulan bir tüptür, tahmini olarak 25 cm. Boyunda olup, alt ucunda ise sağ ve sol bronşlara ayrılır. Sağ da olan bronş sağ akciğerin üst ve alt loblanna dal verecek şekilde ikiye ayrılır. Sağ akciğerlerin orta da olan lobuna giden dal ise, alt bronş dalından ayrılır. Lob bronşları da git gide daha küçük hava yollarına ayrılırlar. En ufak hava yolları bronşiyol ismindeki, ça­pı 0,2 mm. Kadar olan küçük tüplerden oluşur. Sol da olan ana bronş da üst ve alt loblara dal verir ve bunlar da öbür bronşiyollere kadar dallanırlar.

Akciğer Anatomisi, Pulmoner arter ve ven de akciğer atar ve toplar kan damarı bronşlarıyla birlikte ilerler. Bronşiyollerin son bulması ile, küçük hava kesecikleri görünümündedir ve bu hava keseciklerine ulaşana kadar sayılan hava yolları, hava ulaştırmayla ilgiliyken, bu kesecikler aslında gaz alış ve verişiyle ilgili görevlidirler. Aslında, solunumun asıl amacı olan kandaki oksijen oranını çoğaltmak burada gerçekleşir. Bu hava kese­ciklerinin çevresi bir hücre kalınlığındadır ve alveol diye bilinirler. Alveol du­varının karşısın tarafında kılcal kan damarları vardır. Alveol içi hava aralığı 1 mikro milimetreden daha azdır. Solunum gazlarının alışverişine yapmaya yarayan tüm yü­zey 50 metrekareden çok daha fazladır. Akciğerle­rin asıl işleri, kana oksijen verip, kandan, metabolizmanın artık olan ürünü yani karbon, dioksidi almaktır. Akciğerin işleri ve yapısı göz önünde tutulunca, şaşırtıcı olan bir özellik, atardamarın akciğerlere kirli kan getirmesi, toplardamarın ise akciğer­den temiz kanı alıp kalbe götürmesidir.

Akciğer Anatomisi ve Solunum Hareketleri: Göğüs kafesinin iç tarafı ve akciğerlerin üstü tarafı plevra za­rıyla kapalı olduğundan dolayı, bu yüzeyler bir ­biri üzerinde rahatça kayabilirler. Ak­ciğer dokusunda olan kas lifleri çok azdır ve bunların işleri, bronş ve bronşiyol açıklığını kontrol etmektir kendi kendilerine hareket etmekten yoksundurlar, tek esnek olduğundan dolayı, göğüs kafesi içindeki olan basınç deği­şikliğine göre hareket ederler. Solu­num hareketleri, göğüs kafesi kasları ve de diyafram ile yapılır.
Son Güncelleme : 11.07.2023 10:38:57
Akciğer Anatomisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Akciğer Anatomisi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Akciğer Anatomisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla ya da eksik ya da uzun ya da kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir....
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazılarıAnterior: Ön ve ...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabi...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (Regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (Triceps surae kası) ile karakterizedir...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşta...
Anatomi İç Organlar
Anatomi İç Organlar
Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince ba...
Sırt Kasları Anatomi
Sırt Kasları Anatomi
Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzey...
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi
Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sis...
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi
Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil ...
Böbrek Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre ...
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi Nasıl Çalışılır
Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konu...
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi
Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir....

 

Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Ge...
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade bir çok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz ka...
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunm...
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir
Anatomi Nedir, Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ay...
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi
Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü ola...
Dil Anatomisi
Dil Anatomisi
Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinle...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler Ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2023