Hareket Sistemi Anatomi
15 Mayıs 2024

Hareket Sistemi Anatomi

Hareket sistemi anatomi, hareket sistemi kasların ve iskeletin yani kemiklerin meydana getirdiği bir sistemdir. Canlılar, hareket sisteminin oluşturduğu olanakların yardımı ile bulunduğu bir ortamda yer değiştirebilir ve bütün ihtiyaçlarını giderebilir. Mekanik bir olayın varlığını ancak canlının bulunduğu ortama yer değiştirmesi ve istenilen hareketleri yapması ile mümkündür. Bunun yanında, hareket sisteminin önemli komponenti olan kasların aracığı ile yüzün görünüşünde yani mimiklerde bazı değişikler yapabildiği gibi, insanın konuşması ve nefes alması da fonksiyonun varlığını ortaya koymaktadır. Dikkat edilirse, bütün bu saydığımız faaliyetler hareket sisteminin önemli bir kısmını oluşturan kaslar tarafından gerçekleştirilir.

Hareket sistemi anatomisinde, insan vücudunun destek yapısını iskelet sistemi oluşturur. Bu sistemi fonksiyonel olarak düşünürsek, kendi içinde eklemler, kemikler ve bağlardan oluşmuştur. Bunların yanında ek olarak, değişik yapılarda olan ve çeşitli eklemlerde yer alan ve çeşitli görevler yüklenen kıkırdakları unutmamak gerekir. Kıkırdak oluşumları ile eklemler birbirlerine uyumlu hale getirilir. Böylece fonksiyonların içinde uyumlu bir bütünlük oluştururlar. Yukarıda belirttiğimiz iskelet sisteminin önemli kısımlarını oluşturan yapılar, hareket sistemi anatomisinde pasif eleman olarak kalırlar. Halbuki, belirli bir kuvvet ile hareket sistemi gerçekleşir. Bu işlemi, hareket sistemi içerisinde önemli bir komponent olarak yer alan kas yapıları tarafından sağlanmaktadır. Böylece kaslar hareket sisteminin aktif elamanını oluşturur. Kasların çalışmaları ile ortaya çıkan kuvvetlerin ilgili kemiklere iletilmesinde kiriş denilen bağlara önemli görevler yüklenmiştir. Bunların yanında, kaslar bazen oldukça kalın bazense oldukça ince yapılar halinde saran örtüler bulunmaktadır. Kaslar sahip olduğu bu kirişler aracılığı ile eklemlere kadar uzanmaktadır. Ortaya çıkan bu kuvvetlerde kemiklere yine bu kirişler üzerinden aktarılır. Aynı zamanda, karşılıklı eklem yapan kemikler, fonksiyonel olarak uyumlu bir organizasyon içine girerler.

Hareket sistemi anatomisinde, vücut ağırlığının yaklaşık bir değer olarak %50 ile %70 kadarını hareket sistemini oluşturan elemanlar meydana getirmektedir. Bu hareket sisteminde beslenmesi ile ilgili olan, linfa sistemine ve kan damarlarına önemli ölçüde görevler yüklenir. Sinir sistemi tarafından kasların innervasyonları yani uyarılmaları sağlanarak ortaya istenilen hareketler çıkmaktadır.

Hareket sistemi anatomisini meydana getiren sistemler

Hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da vücuda şekil veren, vücudun dik durmasını sağlayan, iç organları koruyan ve özgürce hareket etmesini sağlayan bir sistem vardır. Biz bu sisteme hareket ve destek sistemi adını veriyoruz. Aynı zamanda iskelet ve kaslarda oluştuğu için de kas ve iskelet sistemi de denilmektedir. Canlıların hareketlerini endokrin sistem ve sinir sistemi denetler ve düzenler. Hareketler kas, eklem ve kemiklerin birlikte çalışmaları ile gerçekleşmektedir.
  • İskelet Sistemi: İnsan vücudunun formu ve büyüklüğü temelde; belirli bir sistem ile bir araya gelmiş ve belirli bir esaslar ile iskelet sistemi oluşmuştur. Vücudun dış görünüşü, başka bir ifade ile vücudun modelajı, hareket sisteminde önemli olan yumuşak dokular ile sağlanmıştır. Kirişler, eklemler ve kemikler dikkate alınır. Bu elemanların bütününe, aynı fonksiyonları ortaya koymaları için önemli bir destek oluşturma görevlerini üzerlerine yüklemişlerdir.
  • Kas Sistemi: Kasların örtüleri ve kirişleri içi sıvı ile dolu olan bursa diye adlandırılan boşluklarda incelenir. Bazı ekollerde bunları çoğu kez kemikler ve kas hareket sistemi başlığı altında birlikte ele alınırlar. Buradan yola çıkacak olursak, hareket sisteminin aktif elamanlarını kaslar oluşturur. Pasif elemanlarını ise eklemler ve kemikler oluşturur. Bu sistemi vücut yapısı içinde, temel olarak ana rol üstlenmiştir.

Hareket Sistemi Anatomi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Anatomi Nasıl Çalışılır?

Anatomi Nasıl Çalışılır?

Haber Bülteni

Anatomiye Giriş Konuları

Anatomiye Giriş Konuları

Sindirim Sistemi Anatomisi

Sindirim Sistemi Anatomisi

Vertebra Anatomisi Yapısı

Vertebra Anatomisi Yapısı

Anatomi Kafatası Kemikleri Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Anatomi Kafatası Kemikleri Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

İnsan Vücudu Anatomisi Gelişim Anatomisi

İnsan Vücudu Anatomisi Gelişim Anatomisi

Eklemler Anatomi Oynamaz Eklemler

Eklemler Anatomi Oynamaz Eklemler

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6