Sırt Kasları Anatomi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?
15 Mayıs 2024

Sırt Kasları Anatomi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzeysel fasya ile devamlıdır. Bölgenin derin fasyası iyi fibröz dokudur. Bu fasya lig. Nuchae, bütün torakal vertebraların proc. Spinosuslarına ve lig. Supraspinaleye tutunur. Lateralde ise scapulanın acromion ve spina scapula bölümlerine tutunur. Buradan bu yana fascia deltoidea ve fascia axillaris ile sürdürür.

Sırt kasları; yüzeysel ve derin sırt adaleleri biçimde 2 gruba ayrılır.

Derin adaleler: Omurları birbirlerine birleştiren kaslardır. Omurganın sağ tarafındaki ve sol tarafındaki enlemesine uzanmakta olan çıkıntılar ile kaburgalar arasında bulunan boşlukları doldurur. Derin sırt adaleleri, uzunca lifler şeklinde kuyruk sokumu ile başı arasındaki bütün omurga süresince sıralanır. Gövdenin yüksek durması ve balansta kalmasını olanağı sağlar. Omura bitişik adaleler çok fazla kısadır ve sadece omurlar aralarında bulunur. Derin sırt adaleleri, 2 taraflı kasıldığı zaman omurgayı ve gövdeyi geriye gerçek çeker. Yüzeysel kaslar: m. Trapezius, sırttaki en yüzeysel kastır. Scapulayı (Kürek kemiği) ile omzu yukarıya ve içe çeker. Bununla beraber scapulayı aşağıya gerçek çeker ve ortada üstelik yaklaştırır. Kolun başı üzerlerine kaldırılmasında başka kaslara destekçidir.

M. Latissimus dorsi: Bel ve üst sırt kasıdır ve bütün beli kaplar. Kolun kuvvetli abdüktorüdür (Ortada çizgiden uzaklaştırma), öne ve yukarıya kalkmış meydana gelen kolu aşağıya ve arkaya çeker. Kol yukarıda sabit olarak ise gövdeyi yukarıya çeker. M. Rhomboideus major ve m. Rhomboideus minör adaleleri scapulanın (Kürek kemiğinin) iç kenarını içe gerçek çeker. M. Levator scapula boynun arka harici kısmındadır ve scapulayı içe ve yukarıya çeker.

Musculus trapeziuss

Üçgen biçimde bir kastır. En yüzeysel sırt kasıdır. Protuberentia occipitalis externa, lig. Nuchae, bütün torakal vertebraların proc. Spinos usları ve lig. Supraspinaleden başlar. Üst kısmının lifleri clavicula'nın lateral 1/3'üne; orta parçasının lifleri, acromiona; alt parçasının lifleri ise spina scapula'nın medial ucundaki üçgen biçimde meydana gelen trigonun spinae scapulae'ya tutunur. Üstüne lifleri Musculus levator scapulae ile scapulanın yukarıya kaldırılmasını olanağı sağlar ve omuzun çökmesini önler.

Musculus latissimus dorsi

Vücudun en yayvan kasıdır (Latıssımus; en yayvan). T6-T12 vertebraların proc. Spinosusları, Fascia thoracolumbalis, lig. Supraspinale ve nihai 4 kaburgadan başlar. Çoğunlukla scapulae'nın angulus inferiorundan başlayan minik bir demetide bulunur. Humerus'un sulcus intertubercularisinin tabanına insersiyo yapar. Pelvise tutunan bir üst ekstremite kasıdır. Kola ekstansiyon, adduksiyon ve iç rotasyon hareketlerini yaptırır.

Musculus levator scapulae

Musculus trapeziusun alt bölümünde bulunur. C1-C4 vertebraların proc. Spinosuslarndan başlar. Scapula'nın margo medialisinin üst bölümünde sonlarnır. Omuz üstünde yük taşırken omzun çökmesini önlemekte Musculus trapezius'a yardım eder. Omuz sabit iken boyuna lateral fleksiyon yaptırır. Nervus accessorius boyun üçgeninde bu kasın üstünden geçer. Nervus dorsalis scapulae aracılığıyla uyarılır.

Musculus rhomboideus minör-Musculus rhoumboides major

Musculus rhomboideus minör C7-T1 vertebraların proc. Spinosuslarından başlar. Scapulae'nın Margo medialisinin Spina scpulae hizsının üst bölümüne insersiyo yapar. Bazı durumlarda bu kasın üst hizasından oksipital kemiğe silindirik bir kas gurubu uzanmaktadır. Musculus rhomboideus major T2-T5 vertebraların proc. Spinosuslarıdan başlayıp ve scapulae'nın margo medialisinin spina scapulae hizasının alt bölümünde olan bölümüne insersiyo yapar. Bu adaleler scapulae'nın medial kenarını içe ve yukarıya çekerler. Böylelikle Musculus levator scapulae ile cavitas glenoidalis'i aşağıya baktırılar. Rhomboid adaleler kaldırılmış üst ekstremiteyi kuvvetle aşağıya indirirken kullanılırlar.

Sırt Kasları Anatomi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Diz Eklemi Anatomisi

Diz Eklemi Anatomisi

Bitki Anatomisi Yapısı

Bitki Anatomisi Yapısı

Yüz Anatomisi Yapısı

Yüz Anatomisi Yapısı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Vajina Anatomisi Nedir?

Vajina Anatomisi Nedir?

Yüz Kasları Anatomisi Yüz Kasları Anatomi Yapısı

Yüz Kasları Anatomisi Yüz Kasları Anatomi Yapısı

Genel Anatomi Tarihi

Genel Anatomi Tarihi

Yüz Kemikleri Anatomi Yapısı

Yüz Kemikleri Anatomi Yapısı

Topografik Anatomi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Topografik Anatomi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Güncel

Anatomi Konu Anlatımı

Anatomi Konu Anlatımı

Güncel

Anatomi Eksenler ve Düzlemler

Anatomi Eksenler ve Düzlemler

Diş Anatomisi Dişte Bulunan Diğer Yapılar?

Diş Anatomisi Dişte Bulunan Diğer Yapılar?

Solunum Sistemi Anatomisi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Solunum Sistemi Anatomisi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Anatomi İskelet ve İnsan

Anatomi İskelet ve İnsan

Vertebra Anatomisi Yapısı

Vertebra Anatomisi Yapısı

Ayak Altı Anatomisi Ayak Anotomisi

Ayak Altı Anatomisi Ayak Anotomisi

Kedi Anatomisi Kedilerin Ağız ve Diş Yapısı

Kedi Anatomisi Kedilerin Ağız ve Diş Yapısı

Mandibula Anatomisi Nedir?

Mandibula Anatomisi Nedir?

Anatomi Rahim Dış Genital Organlar

Anatomi Rahim Dış Genital Organlar

Humerus Anatomisi Humerus Anatomi Yapısı

Humerus Anatomisi Humerus Anatomi Yapısı

Omurga Anatomisi Yapısı

Omurga Anatomisi Yapısı

Anatomi Kemikler Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Anatomi Kemikler Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kemik Pelvis Anatomisi Kemik Pelvis Anotomisi Yapısı

Kemik Pelvis Anatomisi Kemik Pelvis Anotomisi Yapısı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6