Diz Eklemi Anatomisi
15 Mayıs 2024

Diz Eklemi Anatomisi

Diz Eklemi Anatomisi, Diz vücudun en büyük sinoviyal eklemidir. Diz eklemi doğal olarak belirsizdir. Çünkü eklem hareketleri onu meydana getiren kemikler tarafından kısıtlanmaz. İki tibiofemoral ve bir patellofemoral kompartmandan oluşmaktadır. Tibiofemoral eklem kondiler bir eklemdir, patelloferal eklem ise kayan tipte bir eklemdir. Proksimal tibiofibular eklem, lateral tibial kondil ile fibula başı arasında olan düz sinoviyal bir eklemdir. Tibiofibular eklem kapsülü ön kısımda daha sıkıdır; anterior ve posterior talofibular ligamentlerle desteklenmektedir. Alt ekstremite yönünde ve ayak bileği hareketlerinde bu eklemde küçük hareketler meydana gelir. Dizin kapsül ve sinovyumu ile proksimal talofibular eklemler yetişkinlerin %10'unda hareket halindedir.

Diz Eklemi Stabilitesi

Yuvarlak femoral kondiller ile düz tibial plato arasında şekilsel uyum olmaması, tibiofemoral eklemin ayrılmasına engel olmak için yumuşak doku yapısıyla stabilizasyonunu gerekli kılmaktadır. Değişik diz ligamentleri, diz eklem kapsülü ve menisküsler, diz eklemini kontrol eden statik stabilizörler olarak görev üstlenirken çevredeki kaslar dinamik stabilizör olarak davranırlar. Kapsül fasya lata, iliotibial bant ve tendonlardan gelen bantlarla güçlenirler. Arka yüzde oblik ve arkuat popliteal ligamentler kapsüle destek olurlar. Femoral troklea ve patellanın alt yüzünün birbirleriyle uyumu patellofemoral eklem stabilitesine katkı sağlar. Diz fleksiyon ve ekstansiyonu sırasında patella hareketi, özellikle de vastus medialis olmak üzere, kasların dinamik stabilize edici kuvvetleri aracılığıyla kontrol edilir. Diz ekleminin açıkta olması ve koruyucu yağ ve kas katmanlarının bulunmaması, dizi travma şeklindeki yaralanmalara açık bırakır. Diz ekleminin iki uzun kemiğin arasında bulunması da çok fazla yüklenmeye maruz kalmasına yol açar.

Diz Eklemi Anatomisi ve Patellar Hareket

Normalde femur başı merkezi, diz ekleminin merkezi ve ayak bileği merkezi koronal planda aynı çizgi üzerindedirler. Adduktör kas kitlesi normalde yukarıdan aşağı alt ekstremitenin göreceli düz medial kısmını oluşturur. Femur boynu, femur gövdesini kalça ekleminden uzak yere taşıdığı için femur gövdesi tibia ile birleştiğinde açı yapar. Bu ilişkinin patellofemoral eklem biyomekanik işlevleri üstünde önemli etkisi vardır. Kuadriseps kası kontraksiyonu tibial tüberküle iletilirken, kasın çekme açısına bağlı olarak patella lateral taraflı güce maruz kalır. Patellaya vastus lateralisten daha distalde tutunan vastus medialis kası bu güce dinamik olarak direnir. Lateral femoral kondilin, medial kondile göre daha önde olması da kuadriseps kasıldığında patellanın lateral dislokasyonunu önlemede yardımcı olur. Kuadriseps kasının çekme yönü ve tibia gövdesi arasında olan açıya kuadriseps açısı ya da Q açısı denmektedir. Supin pozisyonunda erkeklerde 8-14 derece, kadınlarda ise bu değerler biraz daha fazladır fakat ölçüm hataları 5 dereceyi bulabilmekte ve normalin üst sınırları için görüş birliği bulunmaz.

Diz Eklemi Anatomisi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Tme Anatomisi Nedir?

Tme Anatomisi Nedir?

Anatomi Dokular Nelerdir?

Anatomi Dokular Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Anatomi Endokrin Sistemi Türleri ve Özellikleri

Anatomi Endokrin Sistemi Türleri ve Özellikleri

Genel Anatomi Tarihi

Genel Anatomi Tarihi

El Anatomisi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

El Anatomisi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kulak Zarı Anatomisi Türleri ve Özellikleri

Kulak Zarı Anatomisi Türleri ve Özellikleri

Vajina Anatomisi Nedir?

Vajina Anatomisi Nedir?

Güncel

Diş Anatomisi Dişte Bulunan Diğer Yapılar?

Diş Anatomisi Dişte Bulunan Diğer Yapılar?

Güncel

Anatomi Hücre Görevleri

Anatomi Hücre Görevleri

Anatomi İskelet ve İnsan

Anatomi İskelet ve İnsan

Dil Anatomisi Türleri ve Özellikleri

Dil Anatomisi Türleri ve Özellikleri

Eklemler Anatomi Oynamaz Eklemler

Eklemler Anatomi Oynamaz Eklemler

Meme Anatomisi Yapısı

Meme Anatomisi Yapısı

Baş Boyun Anatomisi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Baş Boyun Anatomisi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Anatomi Türleri ve Özellikleri

Anatomi Türleri ve Özellikleri

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6