Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Anatomi Eksenler ve Düzlemler

Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla ya da eksik ya da uzun ya da kısa olması vücut bozukluklarına yol açar anatomik posizyonlar şu şekildedir.Anatomik pozisyon: Anatomik durumda olan bir vücutta, ayaklar birb...

Anatomi Terimleri

Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık altında bu terimleri ve anlamlarını inceleyelim.Genel Anatomik Terimlerden bazılarıAnterior: Ön ve önde bulunan...

İnsan Anatomisi

İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavramdır. İnsan vücudu hücre denilen en küçük yapısal ünitelerin, oldukça karmaşık fonksiyonları yapabilecek şekilde birliktelik oluşturmasıyla meydana gelmiştir. Hücrelerin grup haline gelmesiyle...

Bacak Anatomisi

Bacak anatomisi, baldır (Regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin değildir. Baldır asıl itibarıyla üç başı olan baldır adalesi (Triceps surae kası) ile karakterizedir. İnsan dahil olmak üzere tüm memelilerde, bacağın alt ve üst parçalarını birbirinden di...

Ön Kol Kasları Anatomi

Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca pronator ve supinator denen ön kolun çevrilmesini sağlayan kaslar da bulunmaktadır. Anatomik duruşta önkolun arka kısmında yer alan kaslar daha ziyade extansör özelliklidir ve radial sinir...

Anatomi İç Organlar

Anatomi iç organlar, vücut yapımız incelendiğinde kusursuz bir şekilde çalışan bir sistem ile karşı karşıya kalırız. Vücut yapımızda hepsi birbirinden önemli olan bazı organ ve yapılara bakacak olursak bunlar; kalp, karaciğer, akciğer, dalak, ince bağırsak, kalın bağırsak, mide, böbrek, pankreas, yemek borusu, apandisit, safra kesesi, soluk ...

Sırt Kasları Anatomi

Sırt kasları anatomisine göre bu adaleler üst eksteremiteleri gövdeye bağlarlar. Üst ekstremitelerin hareketi ile alakalıdırlar. Servikodorsal alanda bulunurlar. Bölgenin yüzeysel fasyası kalın ve kuvvetli olup; yağ dokudan meydana gelir. Genel yüzeysel fasya ile devamlıdır. Bölgenin derin fasyası iyi fibröz dokudur. Bu fasya lig. Nucha...

Kalp Anatomisi

Kalp Anatomisi, anlamak için kalbin yapısı ve işlemini öğrenmek gerekir. Kalp anatomisi nelerden oluşur? Kalp anatomisi nasıl çalışır? Kanı ritmik hareketlerle pompalayarak kanın damarlar vasıtasıyla hücrelere ulaşmasını sağlar. Yani kalp dolaşım sisteminin motor organıdır. Çizgili kastan yapılı içi boş hayati bir organdır. Çizgili kastan ya...

Vücut Anatomisi

Vücut Anatomisi: Beden bilimi, yapı bilimi manasındadır. Genel olarak anatomi insan ya da hayvan yapısı ve düzeniyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Temel tıp bilimlerinden olan insan anatomisi insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, şekil gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bu ...

Böbrek Anatomisi

Böbrek anatomisi, incelemesinden önce böbreklerin vücudumuzdaki yerine ve işlevine kısaca bir göz atalım. Böbrekler omurgalılarda bulunan boşaltım organlarıdır. Şekil olarak fasulyeyi andırırlar. Boyları 9 ile 13 cm civarındadır. Böbrekler başta üre olmak üzere vücudumuzdaki zararlı atıkları süzerek bu atıkları idrar yolu ile vücuttan atmaya...

Anatomi Nasıl Çalışılır

Anatomi nasıl çalışılırAnatomi, tıp alanında çalışılması bir hayli oldukça zor bir derstir. Anatominin latin kavramları arasında boğulmaktansa, en önemli ve işimize yarayacak yerlerini çalışmak ve her seferinde fazla tekrar yaparak, çalıştığımız konuya yoğunlaşmak bizim için çok iyi olacaktır. Eğer anatomiye bu şeki...

Omuz Eklemi Anatomisi

Omuz Eklemi Anatomisi, Omuz, kolumuzla gövdemizin birleşim yeridir. Gün içinde en fazla kullandığımız kısımlardan birisidir. Omzun anatomisi oldukça yoğundur. Birçok oluşumu bünyesinde bulundurur. Bedenin hareketli iki eklemi kalça ve omuz eklemidir. Omuz kompleks bir yapıdır. Bu yapı, içerisinde üç kemik, dört eklem, 26 kas ve özel yap...

Bacak Kasları Anatomisi

Bacak Kasları Anatomisi, Bacak kısmında bulunan bu adaleler, diz eklemi ve ayak bileği eklemi arasında bulunan kas ve kas gruplarının genel adıdır. Genel itibarı ile 3 bölümde incelenen bu kas grupları ön bölge, lateral bölge, arka bölge şeklinde sıralanabilir.Ön bölgede yer alan adalelerden M. Tibialis anterio...

Yüz Kasları Anatomisi

Yüz Kasları Anatomisi, İnsanların ilk olarak görünen yeri yüzüdür. Yüzündeki ifade birçok duyguyu ele verir. Bunu sağlayan ise yüz kaslarıdır. Yüz kasları çok çabuk kişinin ruh halini yansıtır. Yüz kasları anatomisi: İnsanın çiğneme, konuşma, üfürme gibi birçok hareketlerini yapan yüz kaslarını anatomik olarak tanımak maksadıyla ...

Boyun Kasları Anatomisi

Boyun kasları anatomisi; Boyun, baş ve vücut arasında bir köprü oluşturması, çok sayıda hayati yapı içermesi ve bu yapıların sıkışık bir alanda bulunması dolayısıyla anatomik açıdan karmaşık bir bölgedir. Boynun iki ayrı yarısında duran bu kaslar baş hareketlerinden sorumludur. Dıştan manşon şeklinde bir deri ile sarılmışlardır. İçeride ise ...

Anatomi Nedir

Anatomi Nedir,  Anatomi bir bilim dalıdır. Anatomi canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilimdir. Yunan alfabesinden alınan açmak, kesmek ve ayırmak kelimelerinin birleşmesinden türemiş bir kelimedir anatomi. Anatomi alanına göre üç koldan incelenmektedir. Anatominin ayrıldığı bu üç bilin dalı olarak birince sırada insan anatomisi...

Karaciğer Anatomisi

Karaciğer Anatomisi; Karaciğer sağda bulunan, diaframın hemen altında yerleşmiş bir şekilde yer alan ve Glisson ismi verilen bir kapsül ile örtülü olan organımızdır. Bu periton, karaciğerin yalnızca arka ve alt kısmında inferiyor vena kava ve hepatik venlere yakın bir kısmını örtmez. Karaciğer insan vücudunda yer alan en büyük salgı bezidir....

Dil Anatomisi

Dil anatomisi, sahip olduğumuz 5 duyu arasında tat almanın gerçekleştiği organ olan dil, kaslardan oluşmuş bir yapıdır. Bu özelliğinin dışında besinlerin çiğnenmesi, yutma işlevinin yerine getirilmesi, konuşma refleksinin olmasına yardımcı organdır. Vücudumuzda kendini en hızlı yenileyebilen organımız da dildir. Yenilen besinlerin tadını alm...

Kol Anatomisi

Kol anatomisi, bedenimizde çeşitli hareketlerin ve işlerin yapılmasında önemli bir rolü bulunan kol, iki bölüm halinde değerlendirilir. Omuz ekleminden dirseğe kadar uzanan kısım kol, dirsekten el bileğine kadar giden kısma ön kol denilir. Genellikle kol kavramı bu iki bölümün tamamına kullanılır. Kol bölümünde humerus denilen tek kemik bulu...

Ayak Kemikleri Anatomisi

Ayak Kemikleri Anatomisi; Dışarıdan basit gibi görünmekle birlikte tüm vücudun ağırlığını taşıyan ayak kemikleri insan iskeleti içinde önemli bir yer tutar. İnsan vücudunun ağırlığını taşıma, dengeli bir şekilde ağırlığı dağıtma ve hareketi sağlama görevini üstlenmiş kemik yapılardır. Ayak kemikleri anatomisi incelenirken ayak bileği, ayak t...

Anatomi Bacak Kasları

Anatomi bacak kasları, iskelet ve kas sistemiyle beraber hareket etmeyi sağlar. Bacağın ön, arka ve lateral (Yan) grup kasları olmak üzere 3 büyük gruba ayrılır.Bacağın ön grup kasları, ayağa dorsal fleksiyon yaptırır ve nervus fıbularıs profundus tarafından inerve edilir. Bu kaslar muskulus tıbialıs anterıor, muscu...

Akciğer Anatomisi

Akciğer Anatomisi, Akciğerler sağ ve solda olmak üzere birer tane olup, her biri loblara bölünmüştür. Sağ akciğer bölümleri, üst, orta ve alt lob olmak üzere üç loba, sol akciğer ise üst ve alt olmak üzere iki loba ayrılır. Bu her iki akciğerin, köprücük kemiğine kadar yukarı çıkan tepeleri vardır. Bu yüksek tepeler ise diyafram üze­rine yer...

Spor Anatomisi

Spor anatomisi, kasların bedendeki, gelişmekte bulunan esas hücrelerin mezodermal tabakalarından meydana gelen, büzülebilen bir dokuları ile alakalıdır. Bedendeki misyonu kuvvet oluşumu ve dış ya da iç (Organlar arası) davranış sağlamaktır. Kas hareketlerinin önemli bölümü şuur haricinde gerçekleşir ve yaşamsal gereken fonksiyonların ya...

10 Sınıf Anatomi

10. Sınıf Anatomi, kelime olarak Yunanca'da 'çıkarmak' anlamına gelen 'ana' ve 'kesmek' anlamına gelen 'tome'den üretilmiştir. Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Hayvanlarla ilgilenen hayvan anatomisi ve bitkilerle ilgilenen bitki anatomisi olarak iki alt dala ayrılmaktadır. Temel tıp bilimlerinden insan anatomisi i...

Mandibula Anatomisi

Mandibula anatomisi, diğer adı alt çene anatomisidir. Alt çene kemiği olan mandibula kafa ve yüz kemikleri arasında en önemli olanıdır. Mandibula anatomisi 15 ayrı bölümü vardır. Bunlar; condylar (Çene eklem) baş, condylar boyun kısmı, pterygoid fovea, coronoid process, ramus, oblik çizgi, gonial açılanma, alveolar parça, corpus ya da gövde,...

Karın Kasları Anatomi

Karın kasları anatomik olarak abdominal boşluğu göğüs boşluğundan ayıran musculo-tendinöz yapıdır. Diafragmanın seviyesi; solunumun fazına, kişinin beden yapısına göre mühim farklılıklar gösterir. Söz gelişi göğüs kafesi yayvan meydana gelen şahıslarda, dar olanlara göre çoğunlukla dah yüksek yerleşim gösterir....

Anatomi Konu Anlatımı

Anatomi konu anlatımı, Öncelikle anatomi; insan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve bu yapıyı veya yapıları oluşturan organları, organlar arasındaki ilişkiyi araştıran ve inceleyen bilim dalıdır.Çok eski zamanlarda insan yapısını bilmek için insan yapısının incelenmesi gerektiği biliniyordu. Bu yüzden kadavralar üzerinde ar...

Anatomi Kafa Kemikleri

Anatomi Kafa Kemikleri; Kafatası kemikleri beyni çepeçevre saran ve oldukça güçlü bir yapıya sahip olan bir kemik çeşididir. Kendine özgü bir yapıya sahiptir. Bu yapı girinti ve çıkıntılardan oluşabilir. Bunun sebebi ise kemik birleşme kısımlarının birbirleriyle iç içe geçebilecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Yeni doğan bebeklerde bu kemik...

El Bileği Anatomisi

El bileği anatomisi, El, 2 tane ön kol kemiği (Radius ve ulna), 8 tane bilek kemiği (Karpallar), 5 tane tarak kemiği (Metakarpallar) ve 14 tane parmak kemiği dahil 29 tane kemikten oluşur. Çok farklı hareket becerisine sahip farklı eklem çeşitlerini ve üç tane ana siniri içermektedir. El, dokunma duyusunun asal organıdır ve kavrama amaçlı öz...

Koroner Arter Anatomisi

Koroner Arter Anatomisi, arterin kelime anlamı atardamardır. Atardamarlar kalpten pompalanan kanı beyin, kas, kol, bacak, akciğer, karaciğer, mide, dalak gibi hayati organlara taşımakla görevlidir. Tüm dokular atardamarlar sayesinde beslenir. Koroner arter, aort ile miyokard içindeki kapiller ve yatak arasındaki damar yollarıdır. Sağ ve...

Yüz Kemikleri Anatomi

Yüz kemikleri anatomisi kas ve kemiklerden oluşmaktadır. Kemikler, omurgalı hayvanlarda iskeleti oluşturan, kemik dokusundan meydana gelen ve çeşitli büyüklüklerde olan sert ve dayanıklı parçalardır. İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan her türlü etkiye dayanıklı organların genel adıdır. Yüzde bulunan pek çok kemik kolaylıkla g...

Boğaz Anatomisi

Boğaz anatomisi, incelendiğinde ağızda başlayarak ulaşılan boğaz vücudumuzdaki bir geçiş bölgesidir. Boğazdan inilerek yutak, gırtlak ve onlardan da yemek borusu ile nefes borusuna ulaşılır. Bu nedenle solunum ve sindirim sistemlerinin başlangıç noktası olarak görülür.Boğaz anatomisini inceleyecek olursak; üç bölüm...

Omuz Anatomisi

Omuz Anatomisi; Vücudun en hareketli iki ekleminden biri olma özelliğine sahiptir. İlki kalça eklemidir. Omuz çok kompleksli bir yapıdan oluşur. Bu yapıda 3 adet kemik, 4 adet eklem ve 26 adet kas vardır. İçerisinde özel yapılarda barındırır.Omuz anatomisi yapısıKemikler<...

İnce Bağırsak Anatomisi

İnce Bağırsak Anatomisi, sindirim sisteminin bir yapısıdır. İnce bağırsak sindirim kanalının mideden sonra başlayıp yaklaşık 5-6 metre uzunluğunda kalın bağırsakla sonlanan en uzun organdır. Yaklaşık olarak çapı 3-4 santimetredir. Yiyeceklerin kimyasal sindirimi ve emilimi ince bağırsakta gerçekleşir. Bu işlemler emilim yüzeyinin genişliği ö...

El Anatomisi

El anatomisi, dokunma duyusunun esas organı el, kavrama için özelleşmiş bir organdır. Elin radial tarafı olan kısım parmaklar ile başparmak ve de pinç kavramayı gerçekleştirirken aynı zamanda unlar tarafı da parmaklar ile avuç içi arasında kuvvetli kavramayı gerçekleştirmektedir. Elde bulunan kemikler stabilite için merkezi ve sabit bir...

Anatomi Kaslar

Anatomi Kaslar, İnsan ve hayvan vücudunun ve iç organlarının, hareket etmesini sağlayan dokulara kas denilmektedir. Kasların vücuttaki görevi, güç oluşumunu sağlamak ve (Dış veya iç arası) hareket sağlamaktır. Kas hareketlerinin büyük çoğunluğu bilinç dışında gerçekleşerek, yaşam için gerekli fonksiyonların gerçekleşmesi için büyük önem taşı...

Baş Boyun Anatomisi

Baş boyun anatomisi, başı ile vücut arasındaki irtibat olanağı sağlayan yapı ile ilgilidir. Boyun başımızı destekler ve dengede tutar. Başın birçok istikamete kolayca hareketini sağlar. Boyun 7 adet boyun omurundan meydana gelir. Bu omurlardan en üst ikisi farklılaşarak kafatasının kemik kısmına tutunmasını olanağı sağlar. Boyun omurlar...

Beyin Anatomi

Beyin anatomi, vücudumuzdaki en karmaşık ve büyük organlardan olan beyin, 100 milyarın üzerinde sinirden meydana gelmiştir. Sinirlerde sinaps denilen çok sayıda bağlantı noktalarıyla iletişim içindedir. Beyinde birlikte çalışan birden fazla özelleşmiş bölge bulunmaktadır. Beyin hücrelerinin en dış katmanı olan korteks, istemli hareketlerin v...

Anatomi ve Fizyoloji

Anatomi ve fizyoloji, Vücudun normal şeklini; yapısını, organları ve arasındaki yapısal, görevsel ilişkileri inceleyen bilim dalına anatomi denir. Fizyoloji ise bütün bu yapıların ve organların fonksiyonlarını ve bunların nasıl yerine geldiklerini inceleyen bir bilimdir. İnsan vücudunun organizasyonu sağlar anatomi ve fizyoloji bunlar; kimya...

Orta Kulak Anatomisi

Orta Kulak Anatomisi, Orta kulak, kulak zarı ile iç kulak arasındaki boşluktur. Sesin iç kulağa iletilmesinde görev almaktadır. Tamamıyla kapalı değildir. Östaki borusu aracılığı ile dış ortamla bağlantılıdır. Orta kulak düzensiz bir dikdörtgen prizma biçimindedir. Ön kısım daha dardır.Orta kulak anatomisi: Kulak z...

Yüz Anatomisi

Yüz anatomisi, Yüz bölgesinde viscerocranium bulunur, bazı önemli duyu organlarını da koruyan kemiklerse osso faiei isminalır. Baş bölümü kemiklerinin yapısal şekilleri ve eklemleşme biçimleri, bir taraftan beyin bölümünü diğer taraftan da önemli duyu organlarını korumaya yöneliktir. Yüz bölgesi kafa kemiği anatomisiyse konuşma ve fonas...

Mide Anatomi

Mide anatomisi, anatominin en kolay konularından biridir. Bir organın anatomisi ve fizyolojisi iyi öğrenilirse hastalıkların nasıl oluştuğunu öğrenmekte bir o kadar kolay olur.Mide anatomisinin temel özellikleri Şekil ve Konum: Mide, genellikle J harfine benzeyen bir şekle sahiptir. Sol üst kadra...

Pankreas Anatomisi

Pankreas anatomisi, karın boşluğunun üst bölümünde midenin arka tarafından yer alan pankreas, on iki parmak bağırsağından başlayarak dalağa kadar uzanmış endokrin organdır. Boyu yaklaşık 12-15 cm uzunluğunda, ağırlığı ise 60-80 gram kadardır. Genel olarak baş, boyun, gövde ile kuyruk bölümlerinden oluşmuştur. On iki parmak bağırsağının meyda...

Kemik Pelvis Anatomisi

Kemik Pelvis Anatomisi, Kadın üreme organları, iç üreme organları ve dış üreme organları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. İç üreme organları bel kemiği ve leğen kemikleri tarafından oluşturulan kemik çatının (Pelvis) içinde karın boşluğunda bulunmaktadır.Kemik Pelvis Anotomisi YapısıYe...

Ayak Altı Anatomisi

Ayak Altı Anatomisi, kemikler ve eklemler, kaslar, damar ve sinirlerden oluşan oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Ayak bileği, ayak tarağı ve ayak parmakları ayağın yapısını oluşturur. Ayak bileği üst üste binmiş 2 eklemden oluşur. Bu eklemlerin ilki bacağın 2 kemiğiyle, alt tarafta ayak bileği kemiklerinin en üstte bulunan eklemidir. Bu ...

Kadın Anatomisi

Kadın anatomisi, Kadın üreme sistemini iki başlık altında incelemek gerekir. Dış genital organlar ve iç genital organlar şeklinde incelenir. Dış genital organlar, büyük dudaklar, küçük dudaklar, klitoris, kızlık zarı olarak sıralanır. İç genital organlar genellikle üreme ile alakalı organlardır. Bu organlar, vajina, rahim ağzı, rahim, t...

Pelvis Anatomisi

Pelvis anatomisi; Pelvis kemiği belirleyici olarak kalça kısmında ve bel kısmında kuyruk sokum unun biraz üst kısmında yer alan kaslı bir kemiktir. Pelvis kemiğinin omurgayla ve bacakların arasındaki bağı oluşturarak yük taşıyıcılığını üstlenen kemiktir. Pelvis kemiği sayesinde oluşmuş pelvis boşluğu kadınlarda doğum yolunu bütünleyen bir ka...

Vertebra Anatomisi

Vertebra anatomisi; Latince vertebra olarak bilinen kelime Türkçe de anlamı omurga olarak geçmektedir. Omurlardan oluşan ve içinde omur iliği barındıran yapıya sahiptir. Tam olarak üç bölümde incelenen omurilik yapısı bakımından oldukça karışık fakat aynı zamanda sistemli bir anatomi şekline sahiptir. Vertebranın bölümleri yedi tane boyun, 1...

El Kemikleri Anatomisi

El Kemikleri Anatomisi, el, 2 tane ön kol kemiği (Ulna ve Radius), 5 tane tarak kemiği (Metakarpallar), 8 tane bilek kemiği (Karpallar) ve 19 tane parmak kemiği dahil olmak üzere 29 tane kemikten oluşur. El benzersiz hareket becerisine sahip eklem çeşitlerini ve üç ana siniri içerir. El kavrama amaçlı özelleştirilmiştir çünkü dokunma duyusun...

Dış Kulak Anatomisi

Dış Kulak Anatomisi, İki bölümden oluşur. Dışa doğru çıkıntı yapan kısmına kulak kepçesi denir. Kulak kepçesi sesin yönünün belirlenmesinde görev alır. Burayı orta kulağa bağlayan kanal ikinci kısmı yapar ve dış kulak yolu ismini alır. Dışarıdan içeri doğru uzanan bu kanal yaklaşık 2,5 cm kadardır ve "S" harfi biçiminde kıvrılmıştır. Kı...

Anatomi Baş Kemikleri

Anatomi baş kemikleri, tüm tıp öğrencilerinin çalışırken en çok zorladığı temel bilim konusudur. Baş kemikleri toplam 22 kemikten oluşur ve iki bölüme ayrılarak incelenir. Bunlar neurocranium ve viscerocraniumdur. Neurocranium toplam 8 kemikten oluşur. Bunlar; os frontale, os etmoıdale, os occıpıtale, os sphenoıdale iki tane os temporale ve ...

Ayak Anatomisi

Ayak anatomisi, dışarıdan basit gibi görünse de aslında karmaşık bir yapıdadır. Ayak bileği, ayak tarağı ve ayak parmakları ayağın yapısını oluşturan bölümlerdir. Ayak bileği birbirinin üzerine binen iki eklemden oluşur. Bu eklemin ilki tibianın dış ve içten meydan getirdiği, fibulanın dışarıdan yaptığı yatakla, talusun yuvarlak tavanında ka...

Kulak Anatomisi

Kulak Anatomisi, 5 ana bölgeye ayrılarak incelenir. Bunlar dış kulak, orta kulak, iç kulak, kulak arkası, beyin sapı ve beyinde işitme ve dengeyi değerlendirme bölgeleri. Kulak organı 2 adettir. Bunun ana sebebi sesin geldiği yönü belirlemeyi sağlamaktır. Bu şekilde kişiler sesin geldiği yöne doğru hareket edip söyleşiye sürdürme, kendini ko...

Kadın Vücudu Anatomisi

Kadın Vücudu Anatomisi; Kadın anatomisi incelenirken üreme sistemi iç genital organlar ve dış genital organlar iki alt başlık olarak ele alınmaktadır. İç genital organlar bacakların hemen üstünde yer alan leğen kemikleri ve bel kemiğinin oluşturmuş olduğu kemik çatı tarafından korunmuştur.Kemik çatı, kadın ve erkek iskel...

Ayak Bileği Anatomisi

Ayak bileği anatomisi, ayak bilekleri iki ayak üzerinde yürüyüşe uygun yapıdadır. Her iki taraf yürüyüş için tüm vücut ağırlığımızı bağımsız olarak desteklemektedirler. Çok sayıda kemik, ligament, kas ve tendonlar çeşitli aktivitelerde uyum içinde çalışır. Ayak bileği anatomisini inceleyecek olursak ayak, arka ayak, orta ayak ve ön ayak...

İç Kulak Anatomisi

İç Kulak Anatomisi: Kulaklarımız genel olarak halk arasında her ne kadar işitme duyu organımız olarak bilinse de anatomisi incelendiğinde görevleri bakımından sadece işitme fonksiyonu ile sınırlı olmadığı görülmektedir. Fonksiyonları arasında aslında vücutta iki adet kulak bulunması farklı görevlerin de olduğunun kanıtıdır. İşitme dışında bi...

Larinks Anatomisi

Larinks anatomisi, Larinks (Gırtlak) iki farklı taslaktan gelişir. Trakeobronşiyal tomurcuktansa glottis, bukkofarengeal tomurcuktan supraglottis ve subglottis gelişim gösterir. Bu farklı gelişimin klinik önemi bulunmaktadır. Postnatal gelişme devam eder. Tiroit ve krikoid kıkırdak 20, aritenoid 30 yaşlarda kemikleşmeye başlar ve 65 yaş...

Omurga Anatomisi

Omurga anatomisi, Bedenimizi ayakta tutan omurgamızın yapısı birbiri ile uyum içinde çalışan üç bölümden oluşur. Bu bölümler bel, sırt ve boyun bölümleridir. Ayrıca omurganın en tepesinde beyincik, onun altında omurilik soğanı bulunur, devamında omurları başlar. Boyunda yedi adet, belimizde altı adet ve sırtımızda altı adet olmak üz...

Baş Anatomisi

Baş Anatomisi: İnsan kafası; Kranium kafatası ve kafa tabanı olarak iki kısımda incelenir. Bu bölümlerdeki kemiklerin birbirine sıkı bir şekilde bağlantıları vardır ve bu bağlantı noktalarına sütür ismi verilir. Kafa kemikleri çok sağlam ve dayanıklıdır. Kemiklerin bu şekilde dayanıklı ve sağlam olması başın üst orta kısmında bulunan beyini ...

Hayvan Anatomisi

Hayvan anatomisi, ek hücreli amiplerden, Afrika filine kadar olan bütün hayvanları kapsamaktadır. Bütün bu hayvanlar, gereksinimlerini sürdürebilmek için, gerekli olmayan zararlı maddeleri dışarı ata, hareket etme, çoğalma, dış ortamlara tepki göstermek zorundadırlar.Omurgalıların Genel KarakterleriSud...

Karın Duvarı Anatomisi

Karın duvarı anatomisi; Karın insan vücudundaki en geniş hacimli bölüm olup içinde birden fazla hayati organı barındıran bir kafes niteliğindedir. Kaburga kemikleri üst sınırı olan en dışında deri, derinin dibinde yağ tabakası, yağ tabakasının dibinde ise karın boşluğu ve bu boşluk içerisinde iç organları barındıran ve koruyan kas tabakasına...

Anatomiye Giriş

Anatomiye giriş, insan vücudunun yapı ve fonksiyonlarını inceleyen bilim dalının ilk aşamasıdır. Anatomi modern tıp öğreniminin temel konusudur. Anatomi keserek iç yapının ortaya çıkarılması ve incelenmesi anlamına gelir. Anatomi ana bilim dalı ülkemizde yaygındır ve aşağıda belirteceğimiz maddeler halinde incelenmektedir.

Vajina Anatomisi

Vajina anatomisi yani kadının üreme organları, dış ve iç üreme organları olmak üzere iki bölümde incelenir. Vajina uterusun (Rahim) sonunda boru (Kanal) şeklinde, ortalama 9-10 cm uzunluğunda olan yapılardır. Halk arasında hazne veya döl kanalı (Döl yolu) olarak tabir edilir. Vajinanın dört önemli işlevi bulunmaktadır. Bunlar: doğum kan...

Safra Kesesi Anatomisi

Safra kesesi anatomisi, incelemek için işe öncelikle şeklinden ve vücudumuzda bulunduğu yerden başlayalım. Safra kesesi karnımızın üstündeki bölümde, karaciğerin önüne ve altına yapışık halde bulunan, karaciğerin sağ ve sol lobunun birleşim yerinde bulunan armut şeklindeki 30-50 ml kapasitesindeki 7-10 cm arasındaki uzunlukta bulunan bir org...

Meme Anatomisi

Meme Anatomisi: Meme, göğüs duvarına bağlarla tutunmuş, süt üretebilen bezlerden meydana gelen damla şeklinde bir organdır. Memenin kendisinde kas dokusu bulunmadığı gibi, göğüs duvarının en büyük kasları olan pektoral adı verilen kasların üzerine yerleşmiş ve süt bezlerinin etrafı yağ dokusuyla kaplanmıştır. Meme, süt bezleri ile bunla...

Topografik Anatomi

Topografik Anatomi, İnsan ve hayvanların bölümlere ayrılarak incelenmesi demektir. Sistemleri inceleyen anatomidir. Oluşumların dokuların organların aksine işlevleri inceler. Anatomi ise beden yapısı, gövde yapısıdır. Canlı varlıkların şekil ve yapılarını inceleyen bir temel tıbbi bilimdir. Tıbbın temelini oluşturur. İslam tıbbının en büyük ...

Burun Anatomi

Burun anatomi, anatomik anlamda insan yüzünün en çıkık bölgesidir ve yüzün tam orta kısmında yer almaktadır. Bu nedenden dolayı yüz kısmına gelen en ufak bir darbe bile burna isabet etmektedir. Kırılgan bir yapısı olduğu için alınan ufak bir darbe sonucunda bile kanaya bilme özelliğine sahiptir. Koku almaya duyusu olan burun, solunum or...

Boyun Anatomisi

Boyun AnatomisiBoyun, baş ile vücut arasındaki bağlantıyı sağlar. Boyun başımıza destek verir ve boyun başın dengeli durmasını sağlar. Ayrıca başın birçok yöne kolay hareket etmesini de sağlamaktadır. Boyun yedi adet omurdan oluşur. Bu omurlardan en üstteki iki omur, kafatası kemiğine tutunmasını sağlar. Boyun ...

İnsan Vücudu Anatomisi

İnsan Vücudu Anatomisi, İnsan vücudunu oluşturan organ ve oluşumların normal yapısını şeklini ve sınırını bunlar arasındaki fonksiyonel ilişkiyi bağlantıyı inceleyen bilim dalıdır.İnsan vücudu anatomisi bölümleri ise şunlardırMakroskobik Anatomi; Gözle görülebilen organ ve oluşumlar...

Diz Eklemi Anatomisi

Diz Eklemi Anatomisi, Diz vücudun en büyük sinoviyal eklemidir. Diz eklemi doğal olarak belirsizdir. Çünkü eklem hareketleri onu meydana getiren kemikler tarafından kısıtlanmaz. İki tibiofemoral ve bir patellofemoral kompartmandan oluşmaktadır. Tibiofemoral eklem kondiler bir eklemdir, patelloferal eklem ise kayan tipte bir eklemdir. Proksim...

Göz Anatomisi

Göz anatomisi; Gözde ışığın içeri girmesini sağlayan aydınlıkta darılıp, karanlıkta genişleyen göz bebeği İristir. Gelen ışınların odaklanmasını ise mercek (Lens) sağlar. Arkadaysa sinir tabakası, retina vardır. Göz iki bölüme ayrılır.Ön segment: Korneayla, lens arasında bulunur. İrisin ön yüzüyle kornea arasındaysa, ön ...

Kafa Anatomisi

Kafatası AnotomisiKafatası yetişkin bireyler de oldukça serttir, hatta vücudun en sert yeri denilebilir. Fakat yeni doğan bebekler de işler farklıdır. Ana rahminden çıkan bebeğin kafa tası kırılmaması için bebeklerin kafatası sert değildir. Henüz sekiz kemik birbirine oturmamıştır ve aralarında boşluk bulunmakt...

Diz Anatomisi

Diz anatomisi, vücutta bulunan en büyük sinoviyal eklem dizdir. Bu eklem doğal olarak unstabildir. Bunun sebebi eklemin hareketleri onu meydana getiren kemiklerce kısıtlanmaz. Bir kayıcı tipte patellofemoral kompartman ile iki kondiler eklem olan tibifemoraldan meydana gelmiştir. Tibifemoral eklem kapsülü önde daha sıkıdır ve anterior ile po...

Anatomi Dolaşım Sistemi

Anatomi dolaşım sistemi, bütün canlılar yaşamlarını idame ettirebilmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır ve bu enerji vücutta alınan besinler ile sağlanmaktadır. Aynı şekilde canlı hücrelerin canlılığını koruyabilmesi ve devam ettirebilmesi için oksijen ve besinlerin aynı anda alması şarttır. Bütün bunlarla beraber, enerjinin atık madde ol...

Anatomi Testis

Anatomi testis, testis torbası içince yer alır. Testisler erkeklerde temel üreme organı olup iki çifttir. Oval şekilde yanlardan basık küçük bir kuş yumurtası kadardır. Testisler erkek üreme hücresi olan sperm hücreleri ile spermleri üretir. Testislerin işlevlerini yerine getirebilmesi için testis torbası içinde yer almaları zorunludur. Çünk...

Ön Kol Anatomisi

Ön kol anatomisi, insanların ön kol anatomisi dirsek ve bilek arkasında kalan kısımdır. İnsan ön kolu anatomisi: Kemikler, eklemler, kaslar sinirler, damarlar ve diğer yapılardan oluşmaktadır. İnsan ön kol anatomisinde iki uzun kemik içermektedir. Kemikler arasında membran bulunmaktadır. Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslar içermektedir....

Diş Anatomisi ve Fizyolojisi

Diş Anatomisi ve Fizyolojisi, Dişler dış taraftan içe doğru; mine, dentin ve pulpa tabakalarından oluşmaktadır. Bir de kök yüzeyi olarak tanımlanan sement tabakası vardır. Bunların her biri farklı oranlarda organik ve inorganik madde ihtiva eder. Mine, dentin ve sement dişin sert bölümlerini oluşturur en iç kısımda bulunan pulpa ise diş...

Fonksiyonel Anatomi

Fonksiyonel anatomi, anatomik yapıların işlevlerini inceler. Omurga anatomisi epeyce karma karışık yapısal özellikler gösterir. Bu sebeple omurgayla alakalı hastalıkları tanımlamak amaçlı omurga ve omurgayla etkileşen yapıların sıkı bilinmeli ve kavranması gereklidir. Omurga iki mühim özelliği içerisinde kaynaştırır; sağlamlık ve esnekl...

Erkek Anatomisi

Erkek Anatomisi; Dudaklar, yalnızca iyi bir gülümseme için bulunmaz. Dudaklarında yer alan sayısız sinir uçları, yalandığı zaman, ısırıldığında, dokunulduğunda veya öpüldüğü zaman, beyni iyi hissetmesini sağlayan endorfin salgılar. Yeni başlayan bir ilişkide yalnızca sarılırken öpüşmeniz bile, onun hakkında bir fikir sahibi olmanızı sağ...

Larynx Anatomi

Larynx Anatomi; kas, kıkırdak ve fibroelastik bağlardan oluşan, dil kökü ile trachea arasına yerleşmiştir. Larynx anatomisi görevleri bakımından özelleşmiş olmak üzere solunum yolunun önemli bir bölümüdür. Sesin oluşumundan kaynaklı ve yabancı cisimlerin devamındaki hava yolu bölümlerine kaçmasını engeller. Buda sfinterik fonksiyondan...

Humerus Anatomisi

Humerus Anatomisi, Humerus oldukça kalın bir kemiktir. Kolda dirsek ve omuz arasında yer alan kalın ve tek kemiktir. Humerusun gövde bölümü corpus humerus, üst uç tarafı carput humeru olarak tanımlanır. Humerus kemiği üst uç olan carput humeru ile omuz eklemine bağlanır. Bağlantı yerinde klavikula ile skapulanın ucu, ocrimon ile komşulu...

Dirsek Eklemi Anatomisi

Dirsek Eklemi Anatomisi, Dirsek eklemi hem dönel (Trokoid) hem de menteşe eklem olarak kaldırma ve davranır, itme ve çekme, eli boşlukta tutma için stabil bir bağlantı sağlamaktadır. Menteşe, kubital eklemde bulunarak humeroradial (Kapitelleredial) ve humeroulnar (Trokleoulnar) eklemler tarafından oluşmaktadır. Proksimal radioulnar eklem tro...

Anatomi Endokrin Sistemi

Anatomi Endokrin Sistemi: Endokrin sistem, iç salgı bezlerinin oluşturduğu sisteme verilen isimdir. İç salgı bezleri, hormonların üretimini üstlenmiş organlardır. Endokrin sisteminin organları, pankreas, gonadlar, ovaryumlar, testisler, hipotalamus, hipofiz bezi, paratiroit bezi, epifiz, tiroit bezi, timus, adrenalin bezleridir. Endokronoloj...

Kedi Anatomisi

Kedi Anatomisi: Avlanmak üzere yaratılan, mükemmel bir anatomi ne olabilir? Sorusunun şüphesiz ki tek bir cevabı vardır, odakedi anatomisi'dir.Kedilerin anatomik yapıları, onların avlanmaya yönelik elverişli olması nedeniyle, onların doğada hayatta kalabilme şanslarını da çok fazla arttırmaktadır. Bilhassa kedilerde yaratılan isk...

Kalça Anatomisi

Kalça anatomisi, yuva ve top şeklinde çok eksenli sinoviyal bir eklem olan kalça kemiği, yürüme ve ayakta durma özelliğine sahip mükemmel bir yapıda olmaktadır. Kalça eklemi, sabitliğimin yoğun bir kısmını eklem kapsülü sayesinde gerçekleşmektedir. Omuz eklemi ve kalça eklemi insan vücudun da bulunan en hareketli eklemlerdir. Lakin bu e...

Anatomi

Anatomi canlıların yapısıyla ve düzeniyle ilgilenmekte olan bilim dalına verilen addır. 3 ayrı bölümden oluşan bu bilim dalı hayvanlarla ilgilenen "hayvan anatomisi", bitkilerle ilgilenen "bitki anatomisi" ve insanlarla ilgilenen "insan anatomisi" gibi bölümlerden oluşmaktadır. Bunlar arasında temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomis...

Anatomi Üreme Sistemi

Anatomi Üreme Sistemi; Üremenin kısımlarını aşağıda açıklayacağız.Kadın üreme sistemi: Kadınlarda üreme sistemi iç ve dış olmak üzere estrojen ve progesteronun aktivitesi sonucu gelişim gösterir.A) Dış üreme organları: Perineal bölgeye yerleşmiş olup bireyden bireye üreme sist...

Anatomi İskelet

Anatomi iskelet; sistemi canlıları ayakta tutan, eklem kısımlarını bağlarla birbirlerine tutuşturulan ve etrafını kaslarla çevrelenmiş olan yapıya denilmektedir. İskelet sistemini işlek olan organizmaya fizyolojik açıdan dayanak olan, iç organlara savunma avantajı sağlayan, çoğunlukla minerallerden oluşan bir yapıdır. Ayrıca organizmanın ken...

Dolaşım Sistemi Anatomisi

Dolaşım sistemi anatomisi, canlılar yaşamını sürdürebilmek için belli oranda enerjiye gereksinim duyar. İhtiyaç duyulan enerji de vücuda alınan besinler tarafından karşılanır. Canlı hücresinde enerji, üretimi için gerekli olan besin ve oksijenin hücrelere ulaşması şarttır. Aynı zamanda yaşamın devam etmesi için oluşan karbondioksit gazı...

Eklemler Anatomi

Eklemler Anatomi, Eklem kemiklerin birbirlerine eklendikleri yerlere denir ve hayatımızda hareket kabiliyeti açısından önemli rol oynar. Üç çeşit eklem vardır. Bunlar;Oynamaz eklemler: Eklemler arasında eklem boşluğu ve dolayısıyla eklem sıvısı yoktur. Örneğin kafa kemikleri arasındaki eklemler, alt ve üst çenede diş ve ...

Anatomi İskelet Sistemi

Anatomi iskelet sistemi, canlılar kemiklerden oluşmuştur eklem ve bağlarla birbirlerine tutturulmuş, çevreyi kaslarla sarılı dayanak veren yapıya denir. İskelet ya da iskelet sistemi, biyolojide işlek organizmaya fizyolojik dayanak veren, iç uzuvlara savunma imkânı sunan, genellikle minerallerden meydana gelen bir yapıdır. İskelet organ...

Anatomi Rahim

Anatomi Rahim, Kadın üreme organı olan rahim dış genital organlar ve iç genital organlar olmak üzere iki bölümden oluşur. Dış genital organlar; büyük dudak (Labia majora), küçük dudaklar (Labia minora), klitoris ve kızlık zarı olarak gözlenir. İç genital organlar ise; hazne (Vajina), rahim (Uterus), rahim ağzı, tüpler ve yumurtalıklar (Over)...

Kulak Zarı Anatomisi

Kulak zarı anatomisi, kulak zarı anatomisi üç gruba ayrılır. Bunlar iç kulak, dış kulak ve orta kulaktır. Dış kulaktan iç kulağa kadar ses iletimini sağlayan farklı yapılarda vardır. Dış kulak yolu ve kulak kepçesi yardımı ile ses dalgaları kulak zarına ulaşır. Bu durumda kulak zarının titreşimine sebep olur. Titreşen kulak zarı ise orta kul...

Tme Anatomisi

Tme Anatomisi; Tme, alt çene ya da çiğneme kaslarını tutan ağrı ve fonksiyon bozukluğu sendromudur. Eklem yüzeyi ve disk arasındaki bağ bozulmuştur. Tme vücudun diğer eklemlerinden farklı özellikleri olan kompleks bir yapıdır. Tme'nin yüzeyleri hiyalin kıkırdak yerine damarsız fibröz bağ dokusu ile örtülüdür. Fibröz doku, hiyalin kıkırdağa o...

Anatomi Sindirim Sistemi

Anatomi sindirim sistemi, aldığımız besinlerin parçalanmasında, öğütülmesinde, sindirimin emilmesinde ve katı halde bulunan besinlerin dışarı atılmasını sağlamaktadır. Sindirim sistemi ağızdan başlayan ve anüse kadar devam eden yaklaşık 5 metre boyundaki kas kütlesidir.Sindirim sistemiYemek borus...

Radyolojik Anatomi

Radyolojik anatomi, radyografi vasıtasıyla gözlemlenen organ biçim ve şekillerinin, organlar arasındaki ilişkilerin incelenmesine denir. Hastalıkların, yaraların ve ekleme bağlı rahatsızlıklarının teşhisinde x ışınının kullanılmasından bu yana radyolojik anatomi oldukça ilerlemiştir. Radyolojik anatomi, radyografi sonucunda elde edile...

Anatomi Kas Sistemi

Anatomi kas sistemi; insan ve hayvan vücudunun, iç organlarının, hareket etmesini sağlayan dokulara kas adı verilmektedir. Kasların vücuttaki görevi, güç oluşumunu sağlamak ve hareket sağlamaktır. Kas hareketlerinin büyük çoğunluğu bilinç dışında oluşarak, yaşam için gerekli fonksiyon hareketlerinin gerçekleşmesi için çok büyük önem taş...

Anatomi Dokular

Anatomi Dokular, yetişkin bir insanda dörde ayrılmaktadır. Doku aynı işleve sahip hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu yapılara denir. Yetişkin bir insandaki dört doku ise şunlardır. Epitel doku, destek doku, sinir doku, kas doku. Anatomi dokuları anlamak için bu dört doku çeşidini ayrı ayrı incelemek gerekir.Anato...

Bitki Anatomisi

Bitki anatomisi, şu an yaşamımız için gerekli oksijenin tamamı bitkiler tarafından üretilmektedir. Eğer bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentez enzimlerinden bir tanesi bile olmasaydı şu an yeryüzünde hiçbir canlı var olamayacaktı. Bitkilerin canlılara sağladığı en önemli fayda sadece fotosentez değildir. Bunun yanı sıra böcekler, memeli...

Anatomi Hücre

Anatomi Hücre: Canlıların yapı taşına hücre denilmektedir. Canlılardaki en küçük birim hücredir. İnsan vücudunda yaklaşık olarak 75 trilyon hücre bulunmaktadır. Yeni hücreler daha önceden var olan bir hücrenin bölünmesi sonucunda oluşmaktadır. Canlılarda bulunan hücreler kalıtım materyalleri içermektedir. Böylece, ana hücrelerde var olan kal...

Solunum Sistemi Anatomisi

Anatomi solunum sistemi, solunum canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli enerjiyi sağlayan bir sistemdir. Solunum sistemindeki tüm organlar büyük bir iş birliği için de çalışır. Organların birinde yaşanan bir fonksiyonel bozukluk sistemin düzgün bir şekilde çalışamamasına neden olur. Solunum sisteminde enerji sağl...

Anatomi Kemikler

Anatomi Kemikler, Anatomik olarak kemikler, vücuda destek olan, hareketlere yardımcı, çevrelediği yapıları koruma görevi üstlenen yapıların ortak adıdır. Çok sert yapıları olmasına karşı, esnek bir yapıya sahiptirler. Kemiğe sertliğini kazandıran içerisinde bulunan, manganez, fosfor, kalsiyumdur. Yeni doğan bir bebekte, 270 adet kemik bulunm...

Spinal Anatomi

Spinal anatomi, kelime anlamı olarak açıklayacak olursak, santral sinir sisteminin uzantısıdır. Beyin sapından başlar ve bel kemiği dediğimiz yerde sonlanır. Merkezi sinir sisteminin en alt kısmını oluşturur. Spinal kord olarak adlandırdığımız bölüm, yaklaşık 40-45 cm uzunluğunda ve 1 cm çapında olup önden arkaya doğru hafif basık bir silind...

Hareket Sistemi Anatomi

Hareket sistemi anatomi, hareket sistemi kasların ve iskeletin yani kemiklerin meydana getirdiği bir sistemdir. Canlılar, hareket sisteminin oluşturduğu olanakların yardımı ile bulunduğu bir ortamda yer değiştirebilir ve bütün ihtiyaçlarını giderebilir. Mekanik bir olayın varlığını ancak canlının bulunduğu ortama yer değiştirmesi ve istenile...

Megep Anatomi

Megep Anatomi, Mesleki Eğitim Geliştirme Projesi kapsamında hazırlanmış, genel anatomi bilgileri ve vücudumuzun temel yapısı hakkında bilgilerin bulunduğu bir anatomi modülüdür. Megep Anatomi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak, ders kitapları kapsamına alınmış bir kaynaktır. Megep Anatomi, derslere göre çeşitli bölü...

Anatomi Hareket Sistemi

Anatomi hareket sistemi, genellikle iskelet sistemi ve kasların meydana getirmesinden oluşan sistem bütünlüğüdür. Özellikle bu sistemlerin canlılıkları ile bulundukları ortamlardan yer değiştirebildiği gibi birçok hayati ihtiyacını da kolaylıkla giderebilmektedir. Kişilerin bulundukları ortamlarda yer değiştirmeleri ve yapmak istedikleri har...

Anatomi Sinir Sistemi

Anatomi sinir sistemi, özellikle sinir ağı ve sinir sistemi bütün canlıların hem içsel hem de dışsal çevredeki etmenlerin algılanması, alınan bilgiyi elde ederek işleyen, vücuttaki mevcut olan hücreler ile iletişim ağını sağlayan ve sinyallerin farklı yerlere iletimini organize eden kasların ve organların bütün aktivitesini düzenleyen sinir ...

Kafa Kemikleri Anatomisi

Kafa Kemikleri Anatomisi: Kafatası iskeleti anatomisi hakkında şunlar anlatılabilir. Kafa tasının içerisinde değişik yerlere ait olmak üzere erişkin olmayan ve normal gelişimin henüz tamamlamış bireylerde toplam olarak 29 kafatası kemiği bulunur. Bu rakam içerisinde 7 adet beyin bölümünde 15 tanesi yük kısmında ve her iki kulakta olan küçük ...

Anatomi Kafatası Kemikleri

Kafatası iskeleti anatomisi hakkında şunlar söylenebilirİçerisinde değişik yerlere ait olmak üzere erişkin ve normal gelişimin tamamlamış kişilerde toplam 29 kafatası kemiği bulunur. Bu sayı içerisinde 7 adet beyin bölümünde 15 adeti yük kısmında ve her iki kulaktaki küçük kemik de dahildir...

Anatomi Hemşirelik

Anatomi Hemşirelik, Anatomi, canlı varlıkların biçim ve yapılarını inceleyen, bir temel tıp sağlık bilimleri dalıdır. İnsan sağlığının sürdürülmesi veya bozulan sağlığın yeniden düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara teşhis koyma, hastalıkları tedavi etme ve hastalık ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunan birçok alt b...

Diş Anatomisi

Diş Anatomisi, Dişler sindirim sisteminin başlangıcıdır. Cansız kemik parçaları gibi görünüyor olsa da aslında tamamen yaşayan bir organdır. Taş gibi görünseler de altta, yumuşak etten-sinirden-damardan bir özleri vardır. Dişler de insanlar gibi, doğar, yaşar ve ölür; fakat uygunsuz ağız hijyeni ve bakım ihmaline bağlı olarak dişlerimiz...

Veteriner Anatomi

Veteriner anatomi, hayvanlarda dolaşım, solunum, boşaltım, genital, sinir, endokrin sistem, meme, duyu organlarının anatomik yapısı ve fonksiyonel özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Evcil memeli ve kanatlı hayvanların vücudunu inceler. Konulara yaklaşım farklılığı nedeniyle, bu alanda farklı öğrenim metotları uygulanmaktadır. Anatomi, ca...

Anatomi Terminolojisi

Anatomi Terminolojisi Hekimlik dilinin temeli olma özelliğine sahiptir ve uluslararası özellik taşımaktadır. İçerisinde 7500 ile 8000 adet terim taşımaktadır. Bunun %75'i anatomide kullanılmaktadır. Çoğunlukla Latince (Vaselius tarafından), Grekçe (Hipokrak ve Aristo tarafından), Arapça (İbni Sina tarafından) anatomiye kazandırılmıştır....

Anatomi ve Fizyoloji Modülü

Anatomi ve fizyoloji modülünde yer alan kavramları açıklayalım. Anatomi, insan vücudunu oluşturan organların oluşumlarını, şekil ve yapılarını, bunların birbirleriyle olan fonksiyonlarını inceleyen bilim dalıdır. İnsan anatomisi, insan vücudunu yapan her türlü doku ve organdan bahsetmektedir. Anatominin alt bölümleri bulunmaktadır. Bunlar; T...

Sindirim Sistemi Anatomisi

Sindirim Sistemi Anatomisi, 6 ana bölümden oluşur. Gastrointestinal sistem diye adlandırılan sindirim sistemi, tüketilen gıdaların parçalanması, öğütülmesi, sindirim emilimi, kat haldeki atıkların vücuttan dışarı atılmasını sağlar. Sindirim sistemi, 5 metre boyunda bir kas kütlesidir. Ağızdan başlayıp anüse kadar devam eder. Sindirim sistemi...

Anatomi Modülü

Anatomi ModülüVücudu meydana getiren organları ve bu organların yapılarını inceleyen bir bilim dalıdır. Kendi içinde de bölümlere ve sistemlere ayrılır.İskelet Sistemi: Kemikler ve hareketi meydana getiren eklemlerden oluşmuştur. Kalsiyum, fosfor ve koulojen denilen lifli bir maddeden oluş...

Genel Anatomi

Genel Anatomi, Anatomi canlıların yapısını ve organlarının birbiriyle bağlantılarını inceleyen bilim adı verilmektedir. Eski yunanca anatemnein (Açmak) ve tome (Kesmek, ayrılmak) sözcüklerinin birleşmesinden türemektedir. İncelenen canlının türüne göre üç ayrı bilim dalına ayrılmaktadır: insan anatomisi, hayvan anatomisi (Zootomi), bitk...

 

Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Anatomi İç Organlar
Sırt Kasları Anatomi
Kalp Anatomisi
Vücut Anatomisi
Böbrek Anatomisi
Anatomi Nasıl Çalışılır
Omuz Eklemi Anatomisi
Bacak Kasları Anatomisi
Yüz Kasları Anatomisi
Boyun Kasları Anatomisi
Anatomi Nedir
Karaciğer Anatomisi
Dil Anatomisi
Kol Anatomisi
Ayak Kemikleri Anatomisi
Anatomi Bacak Kasları
Akciğer Anatomisi
Spor Anatomisi
10 Sınıf Anatomi
Mandibula Anatomisi
Karın Kasları Anatomi
Anatomi Konu Anlatımı
Anatomi Kafa Kemikleri
El Bileği Anatomisi
Koroner Arter Anatomisi
Popüler İçerik
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Eksenler ve Düzlemler; Anatomik eksenler ve düzlemler öncelikle vücudumuzu doğru kullanabilmek için çok önemli yapılardır birinin fazla yada ...
Anatomi Terimleri
Anatomi Terimleri
Anatomi terimleri iki ana bölümde incelenebilir. Birincisi genel anatomik terimler diğeri ise hareketler ile ilgili anatomik terimler.Şimdi iki başlık...
İnsan Anatomisi
İnsan Anatomisi
İnsan anatomisi, vücudun normal şeklinin, yapısının, vücuttaki organların, organlar arasındaki görev ve yapısal ilişkilerin meydana getirdiği bir kavr...
Bacak Anatomisi
Bacak Anatomisi
Bacak anatomisi, baldır (regio suralis) alt bacağın arka bölümündeki adaleli üst bölgesidir. Ama baldırdaki tüm adaleler baldır kas sistemine ilişkin ...
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön Kol Kasları Anatomi
Ön kol kasları anatomi, Önkol fleksör ve ekstansör yapıda kaslardan oluşmaktadır. Bunlar parmaklara ve önkola hareketlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anatomi Eksenler ve Düzlemler
Anatomi Terimleri
İnsan Anatomisi
Bacak Anatomisi
Ön Kol Kasları Anatomi
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Gastroknemius Kası
Kas Yırtığı
Karın Kası
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024